Pětiletý facelift Hondy Africa Twin se nebude omezovat pouze na změnu designu. Vedle většího motoru by měla přijít i změna v systému vstřikování.

Jak jsme dříve psali, přijde i s větším objemem a jak to vypadá, i s novým systémem vstřikování paliva. Tento systém se často objevuje v osobních automobilech, přičemž jeho instalace do motocyklů je následkem snah o snížení emisí pro dosažení emisní normy Euro 5. Tedy alespoň v případě Hondy. V konvenčním motoru, s konvenčním vstřikováním se směs paliva a vzduchu dopravuje skrze sací ventily do spalovacího prostoru. Vzhledem k tomu že v určitý moment jsou sací a výfukové ventily otevřeny na malou chvíli současně (takzvaný střih ventilů), část této směsi uniká do výfukového potrubí, což na jedné straně zhoršuje emise, na druhé straně zvyšuje spotřebu.

hdi1

Nový patent, který si Honda pro Africu Twin nedávno registrovala říká, že sacími ventily bude do spalovacího prostoru dopravován toliko vzduch. Elektronický vstřik vstříkne palivo přímo nad píst až v momentě kdy je výfukový ventil plně uzavřený, píst jde dolů a skrze sací ventily nasává vzduch. Eliminace ztrát paliva tak zvýší efektivitu motoru. Sníží spotřebu zhruba o 15% a současně umožňuje zvýšit kroutící moment, zejména v nízkých otáčkách. Výhoda přímého vstřiku je, že během procesu sání může vstřik provést několik vstřiků současně a zápalnou směs vrstvit. Ve spodní části, těsně nad pístem může pracovat s extrémně chudou směsí, až kolem poměru 1:50. Bohatou směs, blízkou stechiometrickému poměru může umístit až těsně pod svíčku, aby došlo ke kvalitnímu zápalu. Tuto výhodu může a nemusí Honda implementovat. Osobně se domníváme, že systém vrstvené směsi nebude aplikován.

POSLEDNÍ SOUVISEJÍCÍ NOVINKY

Nevýhoda totiž spočívá v tom, že takovýto systém vrstvené směsi, vedle snížení CO2 vede ke zvýšení oxidů dusíku NOx. Je tudíž nutné do výfuku instalovat dodatečný katalyzátor se senzorem NOx. A to by se mohlo nepříjemně odrazit na ceně.

I tak by ale byl systém přímého vstřiku přínosem. Pro nižší spotřebu a pro vyšší kroutící moment v nízkých otáčkách.